Staj ve Uygulama

Staj, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin iş hayatı ile tanışıklıklarını sağlamak, öğrenimleri süresince edindikleri teorik bilgi ve becerileri iş hayatında uygulayarak güçlendirmek, doğru karar verme yeteneklerini geliştirmek ve uygulamaya yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlarını taşıyan, fiilen uygulanması zorunlu bir eğitim çalışmasıdır. 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri, Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca almakla yükümlü olduğu derslerden başarılı olmak ve staj yapmak zorundadır. Zorunlu staj uygulaması iki stajdan oluşmaktadır. I.Staj; 3. ve 4. yarıyıllardan ders almış olmak koşuluyla 4. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden Güz ve Bahar yarıyılları arasında, II.Staj ise; 5. ve 6. yarıyıllardan ders almış olmak ve I. Staj'dan Yeterli notu almış olmak koşuluyla 6. yarıyılı takip eden yaz aylarında veya takip eden Güz ve Bahar yarıyılları arasında  yapılır.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin yapacakları stajların esaslarını, stajın yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmelerin niteliklerini, Yüksekokul Staj Komisyonu ile Bölüm Staj Komisyonlarının görev ve sorumluluklarını belirleyen Yüksekokul Staj Yönergesi için tıklayınız. 

Staj sonunda staj yapılan işyeri tarafından doldurulacak Öğrenci Değerlendirme Formu için tıklayınız.

Staf defteri için tıklayınız.

Bankacılık ve Finans Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Muhasebe Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Staj Başvuru/Kabul Belgesi için tıklayınız.

Staj adımları için tıklayınız.

Staj ile ilgili sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2017, Perşembe