Temel Değerlerimiz

İnsancıl olmak, Dostluk, Eşitlik ve Hoşgörü: Yüksekokulumuz, bütün faaliyetlerini insan olmanın gerektirdiği dostluk, eşitlik ve kültürel farklılıklara saygı ve hoşgörü temelinde yürütür.

Evrensellik ve Bilimsellik: Yüksekokulumuz,evrensel bilgiye ulaşımın sağlanması, yeni bilgi üretilmesini temel değerinden sayar ve bu alanda hiç bir kısıtlamayı kabul etmez.

Kalite: Yüksekokulumuz,eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı temel alır.

Yenilikçilik: Yüksekokulumuz çalışanları ve öğrencileri yenilikçi düşüncelerini özgürce dile getirir ve yönetimden hertürlü desteği alır. Öğrencilerimiz alacakları eğitim ve öğretim ile, dünyadaki ve ülkesindeki gelişmeleri kavramış, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen ve vizyon sahibi birer birey olarak mezun olacaklardır.

Ulusal degerlere sahip çıkmak: Yüksekokulumuz, vereceği mesleki eğitimin dışında kültür ve sosyal içerikli derslerle, milli ve ananevi değerlere sahip çıkan, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çağdaş, demokrat bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Adalet : Yüksekokulumuz, çalışanları ve öğrencileri arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate esastır ve emeğe saygı gösterir.

Çevre duyarlılığı: Yüksekokulumuz çalışanları ve öğrencileri doğal yaşamı koruyan, geliştiren ve çevreye duyarl bireylerdir.

Dürüstlük: Yüksekokulumuz, Faaliyetlerin yürütülmesi esanasında doğruluktan ve dürüstlükten asla taviz vermez.

Şeffaflık, Katılımcılık ve Katılımcı Yönetim: Yüksekokulumuz, tüm faaliyetlerini paydaşların erişimine açık olarak, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği içerisinde, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak gerçekleştirilir.

Sürekli mükemmellik: Yüksekokulumuz çalışanları ve öğrencileri tüm faaliyetleri sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder ve geleceğe ümitle bakarak mükemmelliğe ulaşmaya çalışır.

Etik ilkelere bağlılık: Yüksekokulumuz çalışanları ve öğrencileri tüm kurumsal ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara uyar.

Kurumsal Yönetim: Yüksekokulumuz faaliyetleri kurumsal yönetim ilkeleri (Hesap verebilirlik, Sorumluluk, Şeffaflık, Adillik) çerçevesinde yürütülür.

Son Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2014, Çarşamba