İdari Birimler

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

Halit Umurhan

Yüksekokul Sekreteri

4622

Satı Develi

Özel Kalem

4620

Meryem Demir

Genel Evrak

4628

Nihat Ayırtçı

Muhasebe Bölüm Sekreteri

4623 - 4627

Ummuhan Anar

Bankacılık ve Finans ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreteri

4623 - 4627

Ali Ak

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Sekreteri

4623 - 4627

Fahrettin Altıntaş  

Ayniyat 

4626

Fahrettin Altıntaş  Tahakkuk 4626
     

S. A. Ercan

Hizmetli

4635

Nezahat Bilgen

Hizmetli

4634

Fatma İzgü

Hizmetli

4634

Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2017, Pazartesi