Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilişim teknolojilerinin artan önemine paralel olarak, işletmeler günümüzün ileri derecede rekabetçi ve küresel piyasalarında kendileri için fark yaratacak potansiyel projelere özel ilgi göstermekte ve kaynaklarını bu çeşit faaliyetlere yönlendirmektedirler. Buna bağlı olarak da bilgiyi, teknolojiyi ve insanları birlikte yönetebilecek bireylere olan ihtiyaç her yerde artmış bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri işletme ve bilişim konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine kattığı yeniliklerle çok daha etkin ve verimli karar verme süreçleri oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki alanın etkileşimi ve entegrasyonu ile ortaya çıkmıştır. Yönetimin ve bilişimin hayatın hemen her alanını kapsadığı göz önüne alınırsa, yönetim bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı; 

 • İnsan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarında gerekli bilgi birikimine sahip,
 • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
 • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
 • Uzmanlarca olabildiğince sıklıkla verilen seminer, kurs ve konferanslarla güncel mesleki bilgileri üst düzeyde,
 • Kamusal ve akademik hakları fakülte mezunları ile eşdeğer hale getirilmiş,
 • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
 • Yönetim ve organizasyon, finans, istatistik, karar alma teknikleri gibi alanlarda uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
 • Olayları içsel ve dışsal olarak bütüncül bir bakış açısıyla görüp değerlendirebilen,
 • Analitik, yaratıcı ve esnek düşünüp, sorunlara çözüm üretebilen,
 • Yüksek etik değerlere, sosyal sorumluluk bilincine ve takım ruhuna sahip, çevreye duyarlı ve iletişim becerisi üst düzey,
 • Uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, belirlenen amaçlar doğrultusunda;

 • Türkiye’de bu alanda, lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan az sayıdaki bölümden biri olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
 • Evrensel standartları kendine rehber edinen, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teorik bilgi, uygulama becerisi ve iş etiği bilinci bulunan, belirsizlik ve risk ortamında karar alma yeteneğine sahip, inisiyatif alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazandırmayı,
 • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemseyen,
 • Geleceğin teorisyen ve uygulamacılarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lider bir bölüm olmayı, hedefler.

Program Yeterlikleri

 • Yönetim ve organizasyon, finans, istatistik, karar alma teknikleri gibi çeşitli konulara ilişkin temel kavramları anlama ve anlatabilme,
 • Temel bilgisayar programları, finansal modelleme, analiz ve karar alma konularında gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi alt yapısına sahip olma, belirsizlik ve risk ortamında karar alabilme,
 • Yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak için, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlanarak, bütün halinde sunmak,
 • Programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, teknoloji trendleri, ekonomi, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında azami bilgi sahibi olma,
 • İletişim, takım çalışması, analitik ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olma,
 • Üst düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olma,
 • Karar Destek Sistemleri, Veri Analizi, Sayasal Yöntemler, Veri Madenciliği, Bilgisayar Ağları ve İletişim alanlarında yeterli bilgi sahibi olma,
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki iş etiği bilincine sahip olma.
Son Güncelleme Tarihi: