İdari Birimler

Adı Soyadı

Görevi

Dahili-IP

Halit Umurhan

Yüksekokul Sekreteri

4622-7307

Satı Develi

Özel Kalem

4620-7301

Meryem Demir

Genel Evrak

4628-7308

Nihat Ayırtçı

Muhasebe Bölüm Sekreteri

4623,4627-7320

Ummuhan Anar

Bankacılık ve Finans ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreteri

4623,4627-7319

Ali Ak

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Sekreteri

4623,4627-7321

Fahrettin Altıntaş  

Ayniyat 

4626-7316

Fahrettin Altıntaş  Tahakkuk 4626-7316
     

S. A. Ercan

Hizmetli

4635-7322

Nezahat Bilgen

Hizmetli

4634-7323

Fatma İzgü

Hizmetli

4634-7323

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, Cuma