Müdürümüzün Mesajı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Sigortacılık sektörlerinde istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek üzere 2005 yılında faaliyete geçmiş, 2006 yılında da öğrenci kabulüne başlamıştır.

Yüksekokulumuzun amacı, İktisadi ve İdari Bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Yüksekokulumuz bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi veren Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Sigortacılık  ve Risk Yönetimi bölümleri yer almaktadır. Yüksekokulumuzun temel amacı, öğrencilerimize teorik bilgilerin yanında iş yaşamına hazırlamaktır. Bu nedenle derslerimizin içerik ve işleyişlerinde uygulama ağırlıklı bir eğitim programı temel alınmakta ve ilgili sektörlerin önde gelen temsilcileriyle işbirliği yapılarak konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve kariyer günleri düzenlenerek öğrencilerimizin iş yaşamı ile ilgili bilgi seviyesini yükseltmektir.

Yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânını bulup, kendi üniversitemiz içinde çift dal ve yan dal imkânlarıyla ikinci bir alanda öğrenim imkânına sahip olacaklardır. Çağdaş eğitimin teori ve uygulamanın birleşmesiyle verimlilik kazanacağı düşüncesi ile yola çıkan Yüksekokulumuz yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan protokollerle staj imkânı sağlayacaktır.

Doç. Dr. Yasemin Deniz KOÇ

                                                                          Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

 

Özgeçmiş için tıklayınız.

                                                                                            

Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2018, Salı