Dekanımızın Mesajı

 

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Sigortacılık sektörlerinde istihdam edilmek üzere uzman personel yetiştirmek, ilgili ve yakın alanlarda akademik çalışma yürütmek üzere 2005 yılında faaliyete geçmiş, 2006 yılında da öğrenci kabulüne başlamıştır.

Fakültemizin amacı, İktisadi ve İdari Bilimler alanındaki genel eğitim yaklaşımlarından farklı olarak reel sektörün destekleyicisi olan Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi alanlarında operasyonel düzeyde ihtiyaç duyulan, alanında kendini yetiştirmiş, yaratıcı ve pozitif düşünebilen, yetkin, pratik, çağa ve değişime ayak uyduracak hıza ve güce sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. Takip edeceğimiz evrensel nitelikteki misyon ve vizyon ile küresel anlamda rekabet edebilecek, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında çalışabilecek yetkinliğe sahip, çözüm odaklı, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Fakültemiz bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi veren Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve Sigortacılık  ve Risk Yönetimi bölümleri yer almaktadır. Fakültemizin temel amacı, öğrencilerimize teorik bilgilerin yanında iş yaşamına hazırlamaktır. Bu nedenle derslerimizin içerik ve işleyişlerinde uygulama ağırlıklı bir eğitim programı temel alınmakta ve ilgili sektörlerin önde gelen temsilcileriyle işbirliği yapılarak konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve kariyer günleri düzenlenerek öğrencilerimizin iş yaşamı ile ilgili bilgi seviyesini yükseltmektir.

Fakültemizi kazanan öğrencilerimiz Farabi ve Erasmus programlarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışında farklı akademik ortamları tanıma imkânını bulup, kendi üniversitemiz içinde çift dal ve yan dal imkânlarıyla ikinci bir alanda öğrenim imkânına sahip olacaklardır. Çağdaş eğitimin teori ve uygulamanın birleşmesiyle verimlilik kazanacağı düşüncesi ile yola çıkan Fakültemiz yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla yapılan protokollerle staj imkânı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI

                                                                         Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

 

Özgeçmiş için tıklayınız.

                                                                                            

Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, Çarşamba