Tarihçe

Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak, 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adı altında kurulmuştur.

Daha sonra 25.06.2019 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında yer alan Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında 1157 sayılı karar uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulması hükme bağlandı. Bu kapsamda okulumuz "Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi" haline getirildi.

2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci kabul eden Okulumuzda; Bankacılık ve Finans Bölümü, Muhasebe Bölümü ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmakta olup, üç bölümümüzde de 4 yıllık Lisans eğitimi verilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2019, Salı