İş Akış Şemaları

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 1. Staj İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması (Güncel)
 2. Akademik İzin İş Akış Şeması (Güncel)
 3. Ders Kayıt İşlemleri (Güncel)
 4. Ders Programlarının Yapılması
 5. Harçlar İş Akış Şeması (Güncel)
 6. İlişik Kesme İşlemleri (Güncel)
 7. Mazeret Sınavları İş Akış Şeması (Güncel)
 8. Mezuniyet Sınavları İş Akış Şeması (Güncel)
 9. Mezuniyet İşlemleri (Güncel)
 10. Sınav Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
 11. Sınavlar, Görevlendirmeler ve İlan (Güncel)
 12. Dikey Geçiş Sınavı ile Yerleşen Öğrencilerin, Kayıtları, Ders Muafiyet ve İntibaklarının Yapılması
 13. Yatay Geçiş İş Akış Şeması
 14. Yaz Okulu İş Akış Şeması (Güncel) 
 15. Görüş, Şikayet, Öneri Formuna İlişkin İş Akış Süreci

 

PERSONEL İŞLERİ

 1. Arşiv Kodlama Esaslarına İlişkin İş Akış Şeması (Güncel)
 2. Arşivlik Malzemelerin Korunması İş Akış Şeması (Güncel)
 3. Naklen Atama İşlemleri
 4. Performans Programı Hazırlama İş Akış Süreci
 5. Personelin Hizmet, Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
 6. Sözleşme Süresi Uzatımı
 7. Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılan Personel İşlemler (Güncel)
 8. Bölüm Başkanı Ataması İş Akış Şeması (Güncel)
 9. Fazla Çalışma Ödeme İş Akış Şeması (Güncel)
 10. Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu -  Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler (Güncel)
 11. Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler (Güncel)
 12. Naklen Atama İşlemleri (Güncel)
 13. Normal Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (Güncel)
 14. Normal Yurtiçi Geçici Yollukları (Güncel)
 15. Ödenek Ekleme İşlemi İş Akış Süreci (Güncel)
 16. Personel Maaşları İş Akış Süreci
 17. Sosyal Haklar
 18. Teknik Servis İş Akış Şeması
 19. Yıllık, Mazeret (Evlenme, Doğum, Ölüm) Ücretsiz İzin İle Hastalık İzin Ve Rapor İşlemleri
 20. Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
 21. Taşınır İşlemlerinin İş Akış Şeması
 22. Kurul Kararları Yazım İşlemleri İş Akış Süreci (Güncel)
Son Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, Perşembe