İş Akış Şemaları

ÖĞRENCİ İŞLERİ

 1. Staj İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
 2. Akademik İzin İş Akış Şeması
 3. Ders Kayıt İşlemleri
 4. Ders Programlarının Yapılması
 5. DGS Kayıt Muafiyet İşlemleri
 6. Harçlar İş Akış Şeması
 7. İlişik Kesme İşlemleri
 8. Mazeret Sınavları İş Akış Şeması
 9. Mezuniyet Sınavları İş Akış Şeması
 10. Mezuniyet İşlemleri
 11. Sınav Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
 12. Sınavlar, Görevlendirmeler ve İlan
 13. Yatay Geçiş İş Akış Şeması
 14. Yaz Okulu İş Akış Şeması

 

PERSONEL İŞLERİ

 1. Arşiv Kodlama Esaslarına İlişkin İş Akış Şeması
 2. Arşivlik Malzemelerin Korunması İş Akış Şeması
 3. Naklen Atama İşlemleri
 4. Performans Programı Hazırlama İş Akış Süreci
 5. Personelin Hizmet, Birleştirme, Eğitim İntibak İşlemleri
 6. Sözleşme Süresi Uzatımı
 7. Emeklilik, İstifa Ve Kurumdan Naklen Ayrılan Personel İşlemler
 8. Bölüm Başkanı Ataması İş Akış Şeması
 9. Müdür Yardımcısı Ataması İş Akış Şeması
 10. Fazla Çalışma Ödeme İş Akış Şeması
 11. Kadro İptal – İhdas, Birim Kadro Tenkis – Tahsis, Dolu -  Boş Derece Ve Unvan Değişikliği, Kullanma İzni İle İlgili İşlemler
 12. Mal Bildirimi Beyannameleri İle İlgili İşlemler
 13. Naklen Atama İşlemleri
 14. Normal Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
 15. Normal Yurtiçi Geçici Yollukları
 16. Ödenek Ekleme İşlemi İş Akış Süreci
 17. Personel Maaşları İş Akış Süreci
 18. Sosyal Haklar
 19. Teknik Servis İş Akış Şeması
 20. Yıllık, Mazeret (Evlenme, Doğum, Ölüm) Ücretsiz İzin İle Hastalık İzin Ve Rapor İşlemleri
 21. Yolluk Ödemeleri İş Akış Şeması
 22. Taşınır İşlemlerinin İş Akış Şeması
 23. Yüksekokul Kurulu İş Akış Şeması
 24. Yüksekokul Yönetim Kurulu Oluşturulması İş Akış Şeması
 25. Kurul Kararları Yazım İşlemleri İş Akış Süreci
Son Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2019, Çarşamba