Birim Kalite Komisyonu

BİRİM KALİTE KURULU

S.No

Adı Soyadı

Görevi

1

Doç. Dr. Yasemin Deniz KOÇ

Başkan

2

Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU

Üye

3

Doç. Dr. Nasıf ÖZKAN

Üye

4

Doç. Dr. Selçuk YALÇIN

Üye

5

Doç. Dr. Sibel ÇELİK

Üye

6

Yüksekokul Sekreteri Halit UMURHAN

Üye

Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2019, Pazartesi