İdari Personel

Adı Soyadı

Görevi

IP No

Halit UMURHAN

Fakülte Sekreteri

7307

Satı DEVELİ

Özel Kalem

7301

Meryem DEMİR

Genel Evrak

7308

Mehmet YEŞİL

Finans ve Bankacılık Bölüm Sekreteri

7319

Mehmet YEŞİL Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Sekreteri 7319

İbrahim İNAM

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölüm Sekreteri

7321

İbrahim İNAM Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölüm Sekreteri 7321

Fahrettin ALTINTAŞ  

Ayniyat / Tahakkuk

7316

Ertuğrul İŞLER Ayniyat / Tahakkuk 7317
Abdullah YILDIRIM Hizmetli 7322
Ramazan ÖZKAYA Hizmetli 7322

Gökhan KAYMAK

Hizmetli

7322

İbrahim DOĞRU Hizmetli 7322

Ayhan DALYANOĞLU

Hizmetli

7322

Nezahat BİLGEN

 

Hizmetli

7323

Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2022, Çarşamba